Quangcaolinhson
Tổ chức và cung cấp thiết bị sự kiện chuyên nghiệp
Thiết bị sự kiện

Cho thuê nhà lều nhà bạt tổ chức sự kiện

Cho cho thuê nhà lều, nhà bạt, bàn ghế hội nghị v.v...

Cho thuê nhà bạt không gian kích thước ngang 10m

Cho thuê nhà bạt không gian  kích thước ngang 12m

Cho thuê nhà bạt không gian kích thước ngang 15m

Cho thuê nhà bạt không gian kích thước ngang 20m

Cho thuê nhà lều trụ tròn sắt phi 49 khổ ngang 6m

Cho thuê nhà lều, cho thuê gian hàng hội chợ mẫu kích thước 3mx3m

Chuyên cho thuê nhà lều, nhà bạt, bàn ghế hội nghị

lienhe@quangcaolinhson.vn

 
 
Tin Liên quan